1. elektromagnetisk växelverkan

  elektromagnetisk växelverkan, en av de fundamentala krafterna i naturen.
 2. ultraviolett strålning

  ultraviolett strålning, UV-strålning, elektromagnetisk strålning med våglängd mellan röntgenstrålning och synligt ljus.
 3. mjölksyra

  mjölksyra, α-hydroxipropionsyra, CH3CH(OH)COOH, färglös vätska som har sirapskonsistens och som absorberar fukt ur luften.

 4. svampar

  svampar, Fungi, organismrike med totalt ca 100 000 beskrivna arter, varav ca 12 500 i Sverige.

 5. idrott

  idrott, sammanfattande benämning på skilda slag av kroppsövningar.
 6. stråldos

  stråldos, mått på energi som överförs till ett bestrålat objekt.
 7. strålning

  strålning, överföring av energi utan medverkan av något medium.
 8. kärnreaktor

  kärnreaktor, anläggning där kärnenergi i stor skala utvecklas genom en kedjereaktion av kärnprocesser.
 9. Brundtlandrapporten

  Brundtlandrapporten, Our Common Future, rapport utarbetad av FN:s Världskommission för miljö och utveckling 1987 under ordförandeskap av Gro Harlem Brundtland.
 10. infraröd strålning

  infraröd strålning, IR-strålning, elektromagnetisk strålning i våglängdsområdet ca 0,75 μm (mikrometer) – 1 mm, dvs. mellan det röda ljuset och mikrovågsområdet.