1. tunntarm

  tunntarm, intestinum tenue, hos människan en cirka 3,3 meter lång tarm som utgör två tredjedelar av matsmältningskanalen.

 2. ljusabsorptionsspektrometri

  ljusabsorptionsspektrometri, absorptionsspektrofotometri, mätning av ett provs (oftast i lösning) absorption av elektromagnetisk vågrörelse i de infraröda, synliga och ultravioletta spektralområdena som funktion av frekvensen (våglängden).

 3. aerosol

  aerosol, system av finfördelade fasta eller flytande partiklar i gas, vanligen luft.
 4. fotocell

  fotocell, anordning som omvandlar infallande ljus till en elektrisk ström använd för att mäta ljusintensitet.
 5. kosmisk strålning

  kosmisk strålning, genomträngande joniserande strålning av utomjordiskt ursprung, upptäckt 1912–13 bland annat med hjälp av ballonger av Victor F. Hess.

 6. jätteplaneterna

  jätteplaneterna, solsystemets fyra största planeter, alla med banor bortom asteroidbältet och huvudsakligen uppbyggda av lätta gaser.
 7. allusion

  allusion, hänsyftning, anspelning.
 8. svartkroppsstrålning

  svartkroppsstrålning, elektromagnetisk strålning som utsänds från en svartkropp, en kropp som saknar reflexionsförmåga och därför absorberar allt ljus.
 9. brytningsindex

  brytningsindex, n, i optiken ett tal som bestämmer ljusets hastighet i ett material i förhållande till ljushastigheten i vakuum.
 10. jonosfären

  jonosfären, den yttersta delen av jordatmosfären i höjdområdet ca 70–1 000 km, där gasen är delvis joniserad så att det där finns fria elektroner och joner.