1. brytningsindex

  brytningsindex, n, i optiken ett tal som bestämmer ljusets hastighet i ett material i förhållande till ljushastigheten i vakuum.
 2. fasta

  fasta, frivilligt avstående från föda, till exempel som ett led i en religiös ritual eller i en medicinsk behandling.
 3. absorption

  absorption, process som innebär att gas, vätska eller en energiform tränger in i och upptas av ett ämne.
 4. freoner

  freoner, benämning på vissa halogenerade kolväten.

 5. Bouguer–Lambert–Beers lag

  Bouguer–Lambert–Beers lag, Bouguers lag, Lambert–Beers lag, fysikalisk-kemisk lag som beskriver hur mycket ljus som absorberas vid passage genom ett system innehållande en viss mängd ljusabsorberande ämne.
 6. fruktos

  fruktos, fruktsocker, levulos, C 6H 12O 6, sockerart som i naturen finns i många fruktsafter och i honung; i förening med glukos förekommer den i rörsocker och raffinos.
 7. organsystem

  organsystem, flera samverkande organ i en flercellig organism med gemensamma funktioner.
 8. kvantfysik

  kvantfysik, gren av fysiken som började utvecklas omkring sekelskiftet 1900 och som beskriver atomära och subatomära system – även kallade mikrokosmos (jämför atom, atomkärna).
 9. koldioxidekvivalent

  koldioxidekvivalent, mängden av en viss växthusgas, t.ex metan, uttryckt som den mängd koldioxid som ger samma växthuseffekt.
 10. klimatförändring

  klimatförändring, tydlig och varaktig förändring av vädrets långsiktiga egenskaper.