1. fluorescens

  fluorescens, utsändande av ljus från materia som har absorberat ljus eller annan elektromagnetisk strålning, en form av luminiscens.

 2. röntgenundersökning

  röntgenundersökning, metod att med hjälp av röntgenstrålar avbilda en kropps inre.
 3. kylteknik

  kylteknik, tekniken att åstadkomma och utnyttja temperaturer som är lägre än omgivningens.

 4. svart kropp

  svart kropp, svartkropp, totalstrålare, ideal och perfekt strålande kropp som saknar reflexionsförmåga och därför absorberar allt ljus.
 5. klimatförändring

  klimatförändring, tydlig och varaktig förändring av vädrets långsiktiga egenskaper.

 6. Titan

  Titan, Saturnus VI, solsystemets näst största måne och den överlägset största av planeten Saturnus månar, upptäckt 1655 av Christiaan Huygens.
 7. fotokemi

  fotokemi, studiet av kemiska reaktioner som kan framkallas i ett system genom absorption av ljusstrålning; ibland inkluderas även kemiska reaktioner initierade på annat sätt men vilka leder till utsändande av ljus (se kemiluminescens).
 8. koppar

  koppar, metalliskt grundämne, en av de sedan forntiden av människan använda metallerna, jämte silver och guld hörande till myntmetallerna i periodiska systemets grupp 11, kemiskt tecken Cu.
 9. ljusreaktion

  ljusreaktion, äldre benämning på den del av fotosyntesen där ljus absorberas och som resulterar i syrgas, ATP och NADPH.
 10. palladium

  palladium, grundämne, ädelmetall i periodiska systemets grupp 10, kemiskt tecken Pd.