1. absorbent

  absorbent, ljudabsorberande yta eller föremål; se absorption.
 2. extinktionskoefficient

  extinktionskoefficient, äldre benämning på absorptionskoefficient (se absorption).
 3. mikrovågsspektroskopi

  mikrovågsspektroskopi, spektroskopisk teknik som utnyttjar absorption eller emission av mikrovågor.
 4. atmosfären

  atmosfären, gashöljet kring jorden.
 5. sorption

  sorption, fysikalisk bindning av atomer eller molekyler till en yta, adsorption, upptagande av gas eller vätska (sorbat) i t.ex. en porös fast kropp, absorption, eller adsorption som leder till en kemisk reaktion, kemisorption.
 6. natronkalk

  natronkalk, blandning av natriumhydroxid, NaOH, och släckt kalk, Ca(OH) 2.
 7. linguett

  linguett, resoriblett, tablett avsedd att placeras under tungan för absorption av läkemedlet från munnens slemhinna.
 8. rhizoid

  rhizoid, hos mossor rotlikt absorptions- och vidhäftningsorgan i form av enkla celltrådar.
 9. molekylspektroskopi

  molekylspektroskopi, molekylspektrometri, benämning dels på spektroskopiska tekniker som bygger på att elektromagnetisk strålning absorberas av eller emitteras från molekyler, dels på teoretisk behandling av relationer mellan dessa fenomen och molekylstrukturer, speciellt med kvantmekaniska metoder.
 10. ammoniaktvätt

  ammoniaktvätt, process som används för att ta bort den koldioxid som finns i syntesgasen vid framställning av ammoniak.