1. UV-glas

  UV-glas, glas med hög genomsläpplighet, transmission, av ultraviolett strålning (UV-strålning) inom våglängdsområdet 160–380 nm.
 2. atom

  atom, materiepartikel, den minsta del av ett grundämne som har detta ämnes kemiska egenskaper.
 3. gammastrålning

  gammastrålning, den elektriskt neutrala strålning med kortare våglängd än röntgenstrålning (λ mindre än 10−11 meter), som utsänds av radioaktivt material; beteckningen infördes av Rutherford.
 4. attenuering

  attenuering, försvagning, dämpning; term inom oceanografi och limnologi: dagsljus och konstlat ljus dämpas, attenueras, genom absorption och spridning av såväl vattnet självt som dess innehåll av lösta och partikelformiga ämnen.
 5. Paul Drude

  Drude, Paul, 1863–1906, tysk fysiker.
 6. akustikplatta

  akustikplatta, skiva av fiber eller pormaterial som används för att dämpa ljud.
 7. fraktionering

  fraktionering, fysikalisk metod att separera en blandning i beståndsdelar (fraktioner) eller att framställa rena substanser.
 8. avskiljning

  avskiljning, inom kemiteknik avlägsnande av komponenter (ofta små mängder) ur en blandning.
 9. interstellära linjer

  interstellära linjer, spektrallinjer i absorption eller emission som härrör från interstellär gas mellan stjärnorna och jorden.
 10. pyrogallol

  pyrogallol, 1,2,3-trihydroxibensen, vitt kristallint ämne med reducerande egenskaper.