1. EXAFS

  EXAFS, Extended X-ray Absorption Fine Structure, spektroskopisk teknik där provet belyses med intensiv röntgenstrålning (från synkrotron eller röntgenrör) vars våglängd gradvis minskas och vars absorption mäts.
 2. solskyddsglas

  solskyddsglas, glas eller plastmaterial för solglasögon, infärgade i brun, grön eller grå ton med hög absorption till skydd mot starkt solljus och ultraviolett strålning.
 3. atmosfärisk dämpning

  atmosfärisk dämpning, ett samlingsbegrepp för den försvagning som elektromagnetiska vågor utsätts för vid passage genom jordens och även andra himlakroppars atmosfärer.
 4. Mössbauereffekten

  Mössbauereffekten [mœsba uɐ-], rekylfri emission och absorption av gammastrålning från atomkärnor.
 5. D-skiktet

  D-skiktet, det lägsta av jonosfärens skikt, på ca 80–90 km höjd över jordytan.
 6. synpigment

  synpigment, ämne i sinnescellerna i ögats näthinna som svarar för de fotokemiska processerna, dvs. omvandlingen av ljusenergiimpulser till kemiska reaktioner, vilka genom att stimulera näthinnans nervceller framkallar impulser i synnerven.
 7. pivmecillinam

  pivmecillinam, antibiotikum i gruppen penicilliner.
 8. extinktion

  extinktion, sammanfattande benämning på försvagning av strålning beroende på absorption och/eller spridning.
 9. neutronmultiplikation

  neutronmultiplikation, fysikalisk process vid vilken en neutron ger upphov till flera nya neutroner genom klyvning av atomkärnor, t.ex. av uran.
 10. atmosfärisk extinktion

  atmosfärisk extinktion, den absorption och spridning av ljus i jordens atmosfär som leder till minskning av himmelsobjektens ljusstyrka.