1. ocklusionsförband

  ocklusionsförband, tättslutande hudförband som stänger in hudens fuktighet.
 2. överdosering

  överdosering, tillförsel till kroppen av ett ämne, vanligen ett läkemedel, i en mängd (dos) som överskrider den rekommenderade.
 3. telluriska linjer

  telluriska linjer, spektrallinjer eller absorptionsband som återfinns i spektra av himlakroppar men härstammar från absorption eller emission i jordatmosfären.
 4. kapsel

  kapsel, läkemedelsform där den verksamma substansen är innesluten i en behållare av lämpligt material, t.ex. gelatin.
 5. transmission

  transmission, inom fysiken fenomenet att ett material släpper igenom elektromagnetisk strålning (t.ex. vanligt ljus).
 6. densitometri

  densitometri, en metod att mäta kalkinnehållet i skelettet.
 7. betakaroten

  betakaroten, β-karoten, fettlösligt förstadium till vitamin A.
 8. alfakaroten

  alfakaroten, α-karoten,
 9. nedströmsprocess

  nedströmsprocess, delsteg i processanläggning för separation, upparbetning eller rening av kemiskt framställda produkter.
 10. kontrollerad atmosfär

  kontrollerad atmosfär, användning av modifierad atmosfär, t.ex. vid lagring av livsmedel, på sådant sätt (genomblåsning, absorption etc.) att gassammansättningen hindras från att ändra sig.