1. självlysande färg

  självlysande färg, vanligen fosforescerande färg som innehåller radioaktiva ämnen.
 2. infrarödkälla

  infrarödkälla, astronomiskt objekt som är osynligt i vanligt ljus men påvisbar i infraröd strålning.
 3. K G Malmfors

  Malmfors, Karl Gustav, 1919–70, fysiker, professor vid Forskningsinstitutet för atomfysik från 1966.
 4. koldioxid

  koldioxid, CO2, i dagligt tal ibland oegentligt kallad kolsyra, ett vid rumstemperatur gasformigt ämne med svag doft och sur smak.
 5. färg

  färg, fysisk och fysikalisk egenskap hos föremål som är relaterad till deras växelverkan med elektromagnetisk strålning.
 6. prodrug

  prodrug, förläkemedel, ämne som i sig saknar medicinsk effekt men som i kroppen omvandlas till ett aktivt läkemedel.
 7. övergångsmoment

  övergångsmoment, kvantmekanisk storhet som anger sannolikheten för en övergång mellan två tillstånd, t.ex. grundtillstånd och ett exciterat tillstånd hos en molekyl, på grund av växelverkan med elektromagnetisk strålning.
 8. parbildning

  parbildning, inom kärnfysiken bildning av ett partikel–antipartikelpar, t.ex. elektroner och positroner, vid absorption av gammastrålning (γ-strålning).
 9. kriticitet

  kriticitet, det tillstånd då en kärnreaktor, eller annan anordning som innehåller kärnbränsle, kan upprätthålla en kedjereaktion av kärnklyvningar.
 10. Vintergatan

  Vintergatan, det ljusa band som under mörka och klara nätter kan ses sträcka sig över stjärnhimlen; i modern mening är det även namnet på det stjärnsystem, den galax, bestående av hundratals miljarder stjärnor, i vilket solsystemet befinner sig.