1. jäsningsdyspepsi

  jäsningsdyspepsi, rubbad kolhydratspjälkning i tunntarmen så att disackarider når tjocktarmen och där förjäses av bakterier under bildning av sura produkter (framför allt mjölksyra) och gas (framför allt koldioxid).
 2. interstellär extinktion

  interstellär extinktion, försvagning av ljuset från stjärnor genom absorption och spridning i de interstellära molnen i synlinjen.
 3. Beers lag

  Beers lag anger hur ljusets absorption beror av koncentrationen av ett färgämne i en lösning.
 4. Balmerdekrementet

  Balmerdekrementet, ett mått på relativa avtagandet i intensiteten hos Balmerseriens emissionslinjer i spektra från astronomiska objekt, särskilt gasnebulosor.
 5. mikroradiografi

  mikroradiografi, metoden att med hjälp av mjuk röntgenstrålning (våglängder mellan 0,8 och 2,0 nm) avbilda tunna snitt av celler och vävnader på en fotografisk film.
 6. blåmärke

  blåmärke, hematom, blodutgjutning i huden eller underhuden.
 7. moderator

  moderator, i kärntekniken ämne som används i kärnreaktorer för att bromsa de snabba neutroner som frigörs vid fissionsprocessen.
 8. blanketing

  blanketing, effekten av spektrallinjer på en stjärnas atmosfär.
 9. opacitet

  opacitet, mått på ett materials ogenomskinlighet.
 10. D-linjerna

  D-linjerna, två absorptionslinjer i solens spektrum från neutralt natrium vid våglängderna 588,997 och 589,594 nm, betecknade D 2 respektive D 1 enligt det beteckningssystem som infördes av Joseph von Fraunhofer.