1. försprödning

  försprödning, sänkning av ett materials seghet.
 2. maldigestion

  maldigestion, medicinsk term för nedsatt spjälkning av födoämnen i tunntarmen.
 3. ljusabsorptionsspektrometri

  ljusabsorptionsspektrometri, absorptionsspektrofotometri, mätning av ett provs (oftast i lösning) absorption av elektromagnetisk vågrörelse i de infraröda, synliga och ultravioletta spektralområdena som funktion av frekvensen (våglängden).
 4. optisk modell

  optisk modell, inom kärnfysiken modell för spridningen i en kärnreaktion genom en optisk potential, V+i W, där V betecknar en reell potential, som avlänkar den inkommande partikeln från dess rätlinjiga bana och den imaginära storheten W avspeglar absorptionspotentialen, som beskriver processer där partiklar i strålen förlorats genom absorption i strålmålskärnan.
 5. stomibandage

  stomibandage, förband som samlar upp innehållet från en stomi, vilket beroende på stomitypen kan utgöras av lättflytande tunntarmsinnehåll (ileostomi), fastare avföring (kolostomi eller rektostomi) eller urin (urostomi).
 6. komplexbildare

  komplexbildare, ämnen som kan bindas som ligander till metalljoner i komplexbildningsreaktioner.
 7. solskyddsglas

  solskyddsglas, planglas för byggnader behandlat så att det genom reflexion eller absorption reducerar solens ljus- och värmestrålning.
 8. Balmersprånget

  Balmersprånget, intensitetsfallet i en stjärnas spektrum vid ca 365 nm ( Balmergränsen) till följd av att väteatomernas absorption av ljus kraftigt växer när våglängden blir kortare än 365 nm.
 9. absorbans

  absorbans, optisk densitet, mått på absorption av ljus i en gas, vätska eller fast substans.
 10. nitrobensen

  nitrobensen, nitrobensol, mirbanolja, falsk bittermandelolja, C6H5NO2, svagt gul vätska med bittermandellukt.