1. absorptionslinje

  absorptionslinje, mörk linje i spektrum från en ljuskälla.
 2. kontinuum

  kontinuum, kontinuerlig följd, kontinuerligt förlopp; i matematiken en benämning på mängden av alla reella tal; även ett metriskt rum som är kompakt och sammanhängande och inte utgörs av bara en enda punkt.
 3. fotosfär

  fotosfär, den del av en stjärnas atmosfär som ljuset huvudsakligen utsänds ifrån.
 4. tillväxtkurva

  tillväxtkurva, inom astrofysiken sambandet mellan halten av ett grundämne i en stjärnas atmosfär och styrkan av en absorptionslinje från ämnet i stjärnans spektrum.
 5. O-stjärna

  O-stjärna, stjärna av spektraltyp O.
 6. galax

  galax, stjärnsystem, gravitationellt sammanhållet system av stjärnor, gas- och stoftmoln, liknande vårt eget stjärnsystem, Vintergatan.
 7. F-stjärna

  F-stjärna, stjärna av spektraltyp F.
 8. ekvivalentbredd

  ekvivalentbredd, mått på en spektrallinjes styrka i ett spektrum t.ex. från en stjärna.
 9. emissionslinje

  emissionslinje, ljus linje i spektrum från en ljuskälla, vanligen en tunn lysande gas.
 10. H- och K-linjerna

  H- och K-linjerna, två starka absorptionslinjer från joniserat kalcium i solens och många andra stjärnors spektra vid våglängderna 396,8 nm (H) respektive 393,4 nm (K).