1. F-stjärna

  F-stjärna, stjärna av spektraltyp F.
 2. D-linjerna

  D-linjerna, två absorptionslinjer i solens spektrum från neutralt natrium vid våglängderna 588,997 och 589,594 nm, betecknade D 2 respektive D 1 enligt det beteckningssystem som infördes av Joseph von Fraunhofer.
 3. fotosfär

  fotosfär, den del av en stjärnas atmosfär som ljuset huvudsakligen utsänds ifrån.
 4. interstellära mediet

  interstellära mediet, sammanfattande benämning på gas, stoft, magnetfält och kosmisk strålning som finns i rymden mellan stjärnorna.
 5. Am-stjärna

  Am-stjärna, metallinjestjärna, stjärna av spektraltyp A, vilkens spektrum uppvisar ovanligt starka absorptionslinjer från metaller i förhållande till stjärnans temperatur.
 6. O-stjärna

  O-stjärna, stjärna av spektraltyp O.
 7. M-stjärna

  M-stjärna, stjärna av spektraltyp M.
 8. Gustav Robert Kirchhoff

  Kirchhoff, Gustav Robert, 1824–87, tysk fysiker.
 9. månen

  månen, jordens enda naturliga satellit och den överlägset närmaste himlakroppen av betydande storlek.
 10. galax

  galax, stjärnsystem, gravitationellt sammanhållet system av stjärnor, gas- och stoftmoln, liknande vårt eget stjärnsystem, Vintergatan.