1. personifikation

  personifikation, den typ av bildspråk där ting eller abstrakta begrepp framställs i förmänskligad gestalt, såsom Moder Jord eller Liemannen.
 2. immateriell

  immateriell, icke materiell, abstrakt, andlig.
 3. programbibliotek

  programbibliotek, samling av program eller programdelar (t.ex. procedurer, funktioner, moduler, abstrakta datatyper) tillgängliga för användning i dator.
 4. konkret arbete

  konkret arbete, term i Marx värdelära för det arbete som skapar bruksvärde.
 5. konkret substantiv

  konkret substantiv, substantiv som betecknar något som kan vägas och direkt uppfattas med sinnena, t.ex. varelser, föremål och material.
 6. geometrisk abstraktion

  geometrisk abstraktion, benämning på sådan modern konst som är helt präglad av geometriska grundformer, jämför abstrakt konst och konstruktivism.
 7. glasmåleri

  glasmåleri, tillverkning av färgade glasfönster eller glasskivor med framställningar av t.ex. figurscener, vapensköldar och ornament eller med abstrakta kompositioner.

 8. Hans Hofmann

  Hofmann, Hans, 1880–1966, tysk-amerikansk målare.
 9. sats

  sats, centralt men mångtydigt begrepp inom logiken: a) språkligt uttryck som utsäger att något är fallet, t.ex. ”det regnar”; b) påstående, proposition, abstrakt begrepp som fyller rollen av meningen hos den språkliga satsen (den språkliga satsen ”det regnar” uttrycker t.ex. den abstrakta satsen att det regnar); c) fällt omdöme eller bevisat teorem, ”lärosats”, t.ex. Pythagoras sats.
 10. Richard Diebenkorn

  Diebenkorn, Richard, 1922–93, amerikansk målare.