1. Nína Tryggvadóttir

  Tryggvadóttir, Nína, 1913–68, isländsk konstnär.
 2. Maria Lassnig

  Lassnig, Maria, 1919–2014, österrikisk konstnär, bosatt i Paris och New York på 1960- och 70-talen.
 3. Morris Hirshfield

  Hirshfield, Morris, 1872–1946, polsk-amerikansk konstnär.
 4. Sverrir Haraldsson

  Haraldsson, Sverrir, 1930–85, isländsk konstnär.
 5. Lee Krasner

  Krasner, Lee, 1908–84, amerikansk konstnär.
 6. Ernst Wilhelm Nay

  Nay, Ernst Wilhelm, 1902–68, tysk målare och grafiker.
 7. Mark Tobey

  Tobey, Mark, 1890–1976, amerikansk målare, autodidakt.
 8. form

  form är inom konst det yttre och konkreta som man tydligt ser i ett konstverk.
 9. motiv

  motiv är den tanke eller den idé som ligger bakom ett konstnärligt eller litterärt verk.
 10. post-målerisk abstraktion

  post-målerisk abstraktion, benämning på en i första hand amerikansk konsttendens under 1960-talet.