1. CGS-systemet

  CGS-systemet, den vanliga benämningen på centimeter–gram–sekundsystemet, äldre metriskt enhetssystem som kom i tillämpning på 1870-talet.
 2. tyngd

  tyngd, tyngdkraft, den kraft som i en given referensram verkar på en kropp och ger den en acceleration lika stor som den lokala tyngdaccelerationen i denna referensram.
 3. icketermisk strålning

  icketermisk strålning, strålning utsänd genom processer som inte beror på att materian är upphettad och befinner sig i eller nära termodynamisk jämvikt.
 4. materia

  materia, beståndsdel i alla reella föremål och filosofiskt ett begrepp som under tidernas lopp har använts i många olika betydelser.

 5. acceleration

  acceleration [akseleraʃo´n] subst. ~en ~er ORDLED: ac-celer-at-ion-en
  Svensk ordbok
 6. hybridbil

  hybridbil, i allmänt språkbruk liktydigt med elhybridbil, det vill säga en bil försedd med såväl förbränningsmotor som en eller flera elektriska motorer.

 7. g

  g, egentligen g, beteckning för acceleration vid fritt fall; SI-enhet är meter per sekundtvå (m/s 2).
 8. resulterande kraft

  resulterande kraft, summan av de krafter som verkar på ett föremål.

 9. karate

  karate, karatedo, japansk kampkonst med huvudsak slag- och sparktekniker samt blockeringar och fotsvep, men på högre nivå även vissa grepp och kast.
 10. tröghetsnavigering

  tröghetsnavigering, kontinuerlig positionskontroll baserad på mätning av en farkosts accelerationer och matematisk omvandling av dessa till hastighet, färdriktning och färdad distans.