1. Rolf Widerøe

  Widerøe, Rolf, 1902–96, norsk ingenjör och fysiker, dr ing. vid tekniska högskolan i Aachen 1927.
 2. energi

  energi är förmågan hos ett föremål att utföra ett arbete i fysisk mening.

 3. grundenhet

  grundenhet, måttenhet i ett enhetssystem som betraktas som oberoende.
 4. tyska

  tyska, västgermanskt språk, modersmål för drygt 92 miljoner människor (2007), till största delen bosatta i ett sammanhängande område i Mellaneuropa som inte helt sammanfaller med de nuvarande politiska gränserna för staterna Tyskland, Österrike och Schweiz.

 5. Giorgisystemet

  Giorgisystemet, metriskt måttsystem, föreslaget av den italienske fysikern Giovanni Giorgi (1871–1950).
 6. MKS

  MKS, MKS-system, enhetssystem som bygger på meter (m), kilogram (kg) och sekund (s).
 7. elektronsynkrotron

  elektronsynkrotron, anordning för acceleration av elektroner till höga energier, utvecklad för experiment inom elementarpartikelfysik och kärnfysik.
 8. dubbelskikt

  dubbelskikt, elektriskt dubbelskikt , fördelning av elektriska laddningar som uppkommer då ett skikt med positiva och ett med negativa laddningar separeras.
 9. hexapod

  hexapod, mekanisk anordning för rörelsealstring genom samtidig justering av sex parallellt arbetande axlar.
 10. Brookhaven National Laboratory

  Brookhaven National Laboratory, BNL, Long Island, New York, USA, tvärvetenskapligt laboratorium för såväl grundforskning som tillämpad forskning inom fysik, kemi, biologi och medicin samt miljö- och energiteknik.