1. mått

  mått, allmänt begrepp använt i samband med mätning av (främst fysikaliska) storheter.
 2. släntstabilitet

  släntstabilitet, en naturlig eller anlagd slänts jämvikt (stabilitet), dvs. dess förmåga att motstå ras eller skred.
 3. militärteknik

  militärteknik, teknik som syftar till att utveckla, tillverka och underhålla vapen, vapenplattformar (fartyg, flygplan, stridsfordon, befästningar), stridsledningsutrustning och personlig utrustning samt att anpassa livsmedelsförsörjning och sjukvårdsutrustning för militärt bruk.
 4. högenergiastrofysik

  högenergiastrofysik, studiet av mycket energirika processer i universum genom den energirika strålning som de ger upphov till.
 5. fysik

  fysik, ursprungligen benämningen på all naturvetenskap.
 6. synkrotronstrålning

  synkrotronstrålning, elektromagnetisk energi som genereras av laddade partiklar under acceleration i ett magnetfält.
 7. rymdteknik

  rymdteknik, teknik för att bygga och sända upp bemannade och obemannade farkoster i rymden i syfte att utnyttja eller utforska den.
 8. stad

  stad, ett geografiskt område som kännetecknas av en viss typ av rättslig status (juridisk definition) eller en viss typ av markanvändning (funktionell definition).

 9. ax

  2ax subst. ~et ORDLED: ax-et
  Svensk ordbok
 10. tyngdacceleration

  tyng`dacceleration subst. ~en ORDLED: tyngd--ac-celer-at-ion-en
  Svensk ordbok