1. Spyker

  Spyker ®, nederländskt bilmärke för sportbilar i små serier, tillverkade av Spyker Cars N.V.
 2. newton

  newton, SI-enheten för kraft, med beteckning N.
 3. gal

  gal (efter Galileo Galileo Galilei), CGS-enhet för (tyngd)acceleration med beteckningen Gal (1 Gal = 1 cm/s 2 = 0,01 m/s 2).
 4. plasmaskiktet

  plasmaskiktet, område i jordens magnetosfär. Det ligger i mitten av magnetosfärens svans, men följer även de geomagnetiska fältlinjerna ned mot jonosfären på höga latituder, i det område som benämns norr­skensovalen, där skiktets elektroner efter acceleration kan utfällas och ge upphov till norrsken.
 5. Johann Strauss

  Strauss, Johann, d.ä., 1804–49, österrikisk tonsättare.
 6. centrifugalkraft

  centrifugalkraft är en så kallad fiktiv kraft som uppstår när ett föremål roterar.

 7. rum

  rum, ett av mekanikens tre grundbegrepp (rum, tid, massa).
 8. tyngdacceleration

  tyngdacceleration, den acceleration g med vilken en kropp i vila vid havsytans nivå börjar att falla i vakuum på grund av tyngdkraften. g varierar med latituden ϕ enligt en internationellt antagen formel
  g=9,780 327·(1+0,005 279 0414·sin 2 ϕ+
  +0,000 023 2718·sin 4 ϕ+
  +0,000 000 1262·sin 6 ϕ) m/s 2.
  Jämför tyngd.
 9. Johann Strauss

  Strauss, Johann, d.y., 1825–99, österrikisk tonsättare och kapellmästare, son till Johann Strauss d.ä., bror till Josef och Eduard Strauss.
 10. accelerera

  accelerera, se acceleration.