1. släntstabilitet

  släntstabilitet, en naturlig eller anlagd slänts jämvikt (stabilitet), dvs. dess förmåga att motstå ras eller skred.
 2. stretching

  stretchning, att genom töjning förlänga förkortade muskelpartier för att åstadkomma ökat rörelseomfång och förbättra prestationsförmågan.

 3. rum

  rum, ett av mekanikens tre grundbegrepp (rum, tid, massa).
 4. kosmisk strålning

  kosmisk strålning, genomträngande joniserande strålning av utomjordiskt ursprung, upptäckt 1912–13 bland annat med hjälp av ballonger av Victor F. Hess.

 5. retardation

  retardation,  fartminskning, i allmänt språkbruk motsatsen till acceleration.
 6. plasmafysik

  plasmafysik, vetenskapen om joniserade gaser (jämför plasma).
 7. tyngdkraft

  tyngdkraft eller tyngd är en nedåtriktad kraft som verkar på en kropp och som till sin storlek bestäms av gravitationen eller accelerationen.
 8. halvsinusstöt

  halvsinusstöt, en ideal mekanisk stöt där accelerationen som funktion av tiden beskrivs av den positiva eller negativa delen av en sinusperiod.
 9. ekvivalensprincipen

  ekvivalensprincipen, inom fysiken ett uttryck för det nära sambandet mellan tyngdkraft och acceleration.
 10. deceleration

  deceleration, inbromsning, retardation.