1. ABM

  ABM, anti-ballistic missile, luftförsvarsrobot med lång räckvidd avsedd att förstöra fientliga ballistiska robotvapen (ICBM).
 2. komponent

  komponent, komposant, en av de delar i vilka en vektor kan uppdelas.
 3. Machs princip

  Machs princip, hypotes uppställd av Ernst Mach 1883 för att förklara varför kroppar måste accelereras av en kraft för att deras rörelse skall ändras, dvs. varför de har ”tröghet”.
 4. elektrostatisk accelerator

  elektrostatisk accelerator, typ av partikelaccelerator som används inom olika delar av fysiken för att producera strålar av laddade joner.
 5. gravitation

  gravitation, den attraherande kraft (dragningskraften) som verkar mellan alla materiekroppar.
 6. tyngdkraftsanrikning

  tyngdkraftsanrikning, anrikningsmetoder där tyngdkraften utnyttjas för att skilja mineral med olika densitet från varandra.
 7. monteringsrobot

  monteringsrobot, industrirobot vars huvudsakliga uppgift är sammansättning av komponenter till delmontage eller kompletta produkter.
 8. Bevatron

  Bevatron, protonsynkrotron vid Lawrence Berkeley Laboratory, USA, byggd 1954 och då världens största accelerator med energi nog (6,2 miljarder eV) för att producera antiprotoner.
 9. accelerograf

  accelerograf, instrument som mäter och i någon form registrerar vibrationers acceleration.
 10. Ernest Lawrence

  Lawrence [lɔ:rəns], Ernest Orlando, 1901–58, amerikansk fysiker, prof essor vid University of California (Berkeley) från 1930.