1. Viking

  Viking, den första svenska satelliten, en vetenskaplig satellit med målsättningen att i jordens närmaste omgivning utforska fysikaliska processer innefattande acceleration av elektriskt laddade partiklar vilka bl.a. leder till bildning av norrsken.

 2. gal

  gal (efter Galileo Galileo Galilei), CGS-enhet för (tyngd)acceleration med beteckningen Gal (1 Gal = 1 cm/s 2 = 0,01 m/s 2).
 3. plasmaskiktet

  plasmaskiktet, område i jordens magnetosfär. Det ligger i mitten av magnetosfärens svans, men följer även de geomagnetiska fältlinjerna ned mot jonosfären på höga latituder, i det område som benämns norr­skensovalen, där skiktets elektroner efter acceleration kan utfällas och ge upphov till norrsken.
 4. labyrintorgan

  labyrintorgan, sinnesorgan som ingår i hinnlabyrinten i ryggradsdjurens inneröra, dvs. hörselorgan och jämviktsorgan.
 5. relativitetsteorin

  relativitetsteorin är en teori som beskriver tid, rum och massa.
 6. g

  g, egentligen g, beteckning för acceleration vid fritt fall; SI-enhet är meter per sekundtvå (m/s 2).
 7. stafettlöpning

  stafettlöpning, stafett, friidrottsgren där det gäller för de deltagande lagen att så snabbt som möjligt föra en cylindrisk, ca 30 cm lång stafettpinne (vikt minst 50 g) från start till mål.

 8. accelerera

  accelerera, se acceleration.
 9. elektronaccelerator

  elektronaccelerator, anordning för acceleration av elektroner till mycket hög hastighet (energi) i samband med studier av kollisioner mellan dessa och andra partiklar.
 10. Allard

  Allard, brittiska sportbilar, tillverkade från 1937.