1. lagringsring

  lagringsring, anläggning för acceleration och lagring av laddade partiklar som elektroner, protoner och joner.
 2. tiltmeter

  tiltmeter, instrument för bestämning av små förändringar i lutning och horisontella rörelser (acceleration) hos jordytan.
 3. Atwoods fallmaskin

  Atwoods fallmaskin, apparat för studium av fallrörelse.
 4. effektiv massa

  effektiv massa, storhet inom kondenserade materiens fysik: den massa som skall tillordnas en elektron i en kristall för att dess acceleration i ett yttre fält skall ges direkt av Newtons 2:a lag.
 5. Johann Strauss

  Strauss, Johann, d.y., 1825–99, österrikisk tonsättare och kapellmästare, son till Johann Strauss d.ä., bror till Josef och Eduard Strauss.
 6. supersymmetri

  supersymmetri, SUSY, hypotetisk symmetri som kan finnas bland elementarpartiklar.
 7. tröghetsnavigering

  tröghetsnavigering, kontinuerlig positionskontroll baserad på mätning av en farkosts accelerationer och matematisk omvandling av dessa till hastighet, färdriktning och färdad distans.
 8. Eddingtonluminositet

  Eddingtonluminositet, den ljusstyrka (luminositet) hos en stjärna vid vilken det utåtriktade strålningstrycket på materien balanserar tyngdkraftens acceleration inåt mot stjärnans centrum.
 9. strongfocusing

  strongfocusing, teknik som möjliggör acceleration av partiklar till mycket höga energier i synkrotroner genom att hålla den cirkulerande strålen samman.
 10. vibrationskvarn

  vibrationskvarn, kvarn för malning av t.ex. malm och industrimineral vid förhöjd acceleration, normalt upp till tio gånger den normala jordaccelerationen.