1. centripetalkraft

  centripetalkraft, kraft som påverkar en kropp som rör sig i en krökt bana (vanligen en cirkel) och drar kroppen mot banans centrum.
 2. dynamik

  dynamik, den del av mekaniken som beskriver kroppars rörelse under inverkan av krafter.
 3. tyngdlöshet

  tyngdlöshet, benämning på ett tillstånd av fritt fall.
 4. resulterande kraft

  resulterande kraft, summan av de krafter som verkar på ett föremål.

 5. ekvivalensprincipen

  ekvivalensprincipen, inom fysiken ett uttryck för det nära sambandet mellan tyngdkraft och acceleration.
 6. rum

  rum, ett av mekanikens tre grundbegrepp (rum, tid, massa).
 7. kosmisk strålning

  kosmisk strålning, genomträngande joniserande strålning av utomjordiskt ursprung, upptäckt 1912–13 bland annat med hjälp av ballonger av Victor F. Hess.

 8. kvasar

  kvasar, aktiv galaxkärna med mycket stor luminositet, troligen orsakad av ett centralt svart hål, belägen på mycket stort avstånd.

 9. synkrotronljus

  synkrotronljus, elektromagnetisk energi: synkrotronstrålning inom våglängdsområdet för synligt ljus.
 10. stretching

  stretchning, att genom töjning förlänga förkortade muskelpartier för att åstadkomma ökat rörelseomfång och förbättra prestationsförmågan.