1. hybridbil

  hybridbil, i allmänt språkbruk liktydigt med elhybridbil, det vill säga en bil försedd med såväl förbränningsmotor som en eller flera elektriska motorer.

 2. derivata

  derivata, begrepp inom differentialkalkylen.
 3. accelerometer

  accelerometer, instrument för mätning av acceleration.
 4. plasmafysik

  plasmafysik, vetenskapen om joniserade gaser (jämför plasma).
 5. galär

  galär, krigsfartyg för rodd och segling, använt från antiken till och med 1700-talet.
 6. tyngdkraftsanrikning

  tyngdkraftsanrikning, anrikningsmetoder där tyngdkraften utnyttjas för att skilja mineral med olika densitet från varandra.
 7. Machs princip

  Machs princip, hypotes uppställd av Ernst Mach 1883 för att förklara varför kroppar måste accelereras av en kraft för att deras rörelse skall ändras, dvs. varför de har ”tröghet”.
 8. otoliter

  otoliter, hos ryggradsdjur kalkkristaller i innerörats två hinnsäckar, inbäddade i en gelatinös massa som täcker sinnesceller.
 9. logg

  logg, anordning eller apparat för mätning av fart eller tillryggalagd distans för en farkost till sjöss.
 10. labyrintorgan

  labyrintorgan, sinnesorgan som ingår i hinnlabyrinten i ryggradsdjurens inneröra, dvs. hörselorgan och jämviktsorgan.