1. labyrintorgan

  labyrintorgan, sinnesorgan som ingår i hinnlabyrinten i ryggradsdjurens inneröra, dvs. hörselorgan och jämviktsorgan.
 2. komponent

  komponent, komposant, en av de delar i vilka en vektor kan uppdelas.
 3. relativitetsteorin

  relativitetsteorin, fysikalisk teori som beskriver rummets och tidens egenskaper.
 4. gravitation

  gravitation, den attraherande kraft (dragningskraften) som verkar mellan alla materiekroppar.
 5. deceleration

  deceleration, inbromsning, retardation.
 6. monteringsrobot

  monteringsrobot, industrirobot vars huvudsakliga uppgift är sammansättning av komponenter till delmontage eller kompletta produkter.
 7. Bevatron

  Bevatron, protonsynkrotron vid Lawrence Berkeley Laboratory, USA, byggd 1954 och då världens största accelerator med energi nog (6,2 miljarder eV) för att producera antiprotoner.
 8. accelerograf

  accelerograf, instrument som mäter och i någon form registrerar vibrationers acceleration.
 9. Viking

  Viking, den första svenska satelliten, en vetenskaplig satellit med målsättningen att i jordens närmaste omgivning utforska fysikaliska processer innefattande acceleration av elektriskt laddade partiklar vilka bl.a. leder till bildning av norrsken.

 10. plasmaskiktet

  plasmaskiktet, område i jordens magnetosfär. Det ligger i mitten av magnetosfärens svans, men följer även de geomagnetiska fältlinjerna ned mot jonosfären på höga latituder, i det område som benämns norr­skensovalen, där skiktets elektroner efter acceleration kan utfällas och ge upphov till norrsken.