1. acceleration

  acceleration, beteckning a, hastighetsändring per tidsenhet.
 2. kinematik

  kinematik, den del av mekaniken som beskriver kroppars rörelse utan beaktande av rörelsens orsaker.
 3. Isaac Newton

  Newton, Sir Isaac, född 25 december 1642 (4 januari 1643 enligt nya stilen), död 20 mars (31 mars enligt nya stilen) 1727, engelsk matematiker och naturvetenskapsman.

 4. dynamik

  dynamik, den del av mekaniken som beskriver kroppars rörelse under inverkan av krafter.
 5. kraft

  kraft, växelverkan, fundamentalt begrepp inom fysiken för processer som påverkar materiella kroppars form eller rörelse genom utbyte av energi eller rörelsemängd.
 6. elektromagnetisk strålning

  elektromagnetisk strålning, strålningsfenomen i vilket energi överförs som en vågrörelse av elektriska och magnetiska fält ( elektromagnetiska vågor).
 7. derivata

  derivata, begrepp inom differentialkalkylen.
 8. strålning

  strålning, överföring av energi utan medverkan av något medium.
 9. galär

  galär, krigsfartyg för rodd och segling, använt från antiken till och med 1700-talet.
 10. universum

  universum betyder världsalltet eller kosmos.