1. synkrotron

  synkrotron [-å´n] subst. ~en ~er ORDLED: syn-kro-tron-en
  Svensk ordbok
 2. newton

  newton [njo´tån] subst., plur. ~, n-genus FÖRK.: N
  Svensk ordbok
 3. minus

  2mi´nus subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: min-us-et
  Svensk ordbok
 4. cyklotron

  cyklotron [-å´n] subst. ~en ~er ORDLED: cyklo-tron-en
  Svensk ordbok
 5. vektor

  vek`tor subst. ~n ~er [-o´rer] ORDLED: vekt-or-er
  Svensk ordbok
 6. likformig

  li`kformig adj. ~t ORDLED: lik--form-ig
  Svensk ordbok
 7. accelerera

  accelere´ra [aks-] verb ~de ~t ORDLED: ac-celer-er-ar SUBST.: accelererande, accelerering; acceleration
  Svensk ordbok
 8. gosse

  gosse [gås`e] subst. ~n gossar ORDLED: goss-en
  Svensk ordbok
 9. massa

  mass`a subst. ~n massor ORDLED: mass-an
  Svensk ordbok