1. accelerationsprincipen

  accelerationsprincipen, nationalekonomisk investeringsteori, enligt vilken förändringshastigheten i exempelvis den totala efterfrågan på varor och tjänster i ekonomin, snarare än den absoluta nivån, påverkar samhällets investeringar.
 2. relativitetsteorin

  relativitetsteorin, fysikalisk teori som beskriver rummets och tidens egenskaper.
 3. kvasar

  kvasar, aktiv galaxkärna med mycket stor luminositet, troligen orsakad av ett centralt svart hål, belägen på mycket stort avstånd.

 4. Newtons lagar

  Newtons lagar är tre lagar som beskriver hur ett föremåls rörelse påverkas av krafter.

 5. Bevatron

  Bevatron, protonsynkrotron vid Lawrence Berkeley Laboratory, USA, byggd 1954 och då världens största accelerator med energi nog (6,2 miljarder eV) för att producera antiprotoner.
 6. accelerometer

  accelerometer, instrument för mätning av acceleration.
 7. plasmaskiktet

  plasmaskiktet, område i jordens magnetosfär. Det ligger i mitten av magnetosfärens svans, men följer även de geomagnetiska fältlinjerna ned mot jonosfären på höga latituder, i det område som benämns norr­skensovalen, där skiktets elektroner efter acceleration kan utfällas och ge upphov till norrsken.
 8. Johann Strauss

  Strauss, Johann, d.ä., 1804–49, österrikisk tonsättare.
 9. logg

  logg, anordning eller apparat för mätning av fart eller tillryggalagd distans för en farkost till sjöss.
 10. tyngdacceleration

  tyngdacceleration, den acceleration g med vilken en kropp i vila vid havsytans nivå börjar att falla i vakuum på grund av tyngdkraften. g varierar med latituden ϕ enligt en internationellt antagen formel
  g=9,780 327·(1+0,005 279 0414·sin 2 ϕ+
  +0,000 023 2718·sin 4 ϕ+
  +0,000 000 1262·sin 6 ϕ) m/s 2.
  Jämför tyngd.