1. centrifugalkraft

  centrifugalkraft är en så kallad fiktiv kraft som uppstår när ett föremål roterar.

 2. Johann Strauss

  Strauss, Johann, d.y., 1825–99, österrikisk tonsättare och kapellmästare, son till Johann Strauss d.ä., bror till Josef och Eduard Strauss.
 3. accelerera

  accelerera, se acceleration.
 4. centripetalkraft

  centripetalkraft, kraft som påverkar en kropp som rör sig i en krökt bana (vanligen en cirkel) och drar kroppen mot banans centrum.
 5. seismometer

  seismometer, instrument som känner av markens rörelser, dvs. dess förskjutning, hastighet eller acceleration.
 6. komponent

  komponent, komposant, en av de delar i vilka en vektor kan uppdelas.
 7. grundenhet

  grundenhet, måttenhet i ett enhetssystem som betraktas som oberoende.
 8. Ernest Lawrence

  Lawrence [lɔ:rəns], Ernest Orlando, 1901–58, amerikansk fysiker, prof essor vid University of California (Berkeley) från 1930.
 9. Eötvös experiment

  Eötvös experiment, experiment avseende den tunga och den tröga massans ekvivalens, först utfört av Loránt von Eötvös 1889.
 10. a

  a, egentligen a, inom fysiken vanligen beteckning för acceleration.