1. accelerationsprincipen

  accelerationsprincipen, nationalekonomisk investeringsteori, enligt vilken förändringshastigheten i exempelvis den totala efterfrågan på varor och tjänster i ekonomin, snarare än den absoluta nivån, påverkar samhällets investeringar.
 2. komponent

  komponent, komposant, en av de delar i vilka en vektor kan uppdelas.
 3. relativitetsteorin

  relativitetsteorin, fysikalisk teori som beskriver rummets och tidens egenskaper.
 4. gravitation

  gravitation, den attraherande kraft (dragningskraften) som verkar mellan alla materiekroppar.
 5. deceleration

  deceleration, inbromsning, retardation.
 6. monteringsrobot

  monteringsrobot, industrirobot vars huvudsakliga uppgift är sammansättning av komponenter till delmontage eller kompletta produkter.
 7. Bevatron

  Bevatron, protonsynkrotron vid Lawrence Berkeley Laboratory, USA, byggd 1954 och då världens största accelerator med energi nog (6,2 miljarder eV) för att producera antiprotoner.
 8. accelerograf

  accelerograf, instrument som mäter och i någon form registrerar vibrationers acceleration.
 9. plasmaskiktet

  plasmaskiktet, område i jordens magnetosfär. Det ligger i mitten av magnetosfärens svans, men följer även de geomagnetiska fältlinjerna ned mot jonosfären på höga latituder, i det område som benämns norr­skensovalen, där skiktets elektroner efter acceleration kan utfällas och ge upphov till norrsken.
 10. jonkälla

  jonkälla, anläggning som producerar positiva eller negativa joner i vakuum, vilka sedan används för bl.a. isotopseparation, jonimplantation, i masspektrometrar och partikelacceleratorer.