1. acceleration

  acceleration innebär att någonting ändrar sin hastighet.
 2. tyngdkraft

  tyngdkraft eller tyngd är en nedåtriktad kraft som verkar på en kropp och som till sin storlek bestäms av gravitationen eller accelerationen.
 3. tyngd

  tyngd eller tyngdkraft är en kraft som verkar på en kropp och som till sin storlek bestäms av gravitationen eller accelerationen.
 4. universum

  universum betyder världsalltet eller kosmos.

 5. Newtons lagar

  Newtons lagar är tre lagar som beskriver hur ett föremåls rörelse påverkas av krafter.

 6. centrifugalkraft

  centrifugalkraft är en så kallad fiktiv kraft som uppstår när ett föremål roterar.

 7. fritt fall

  fritt fall talar man om när ett föremål faller rakt ned mot marken.
 8. centripetalkraft

  centripetalkraft är en kraft som verkar på ett föremål som rör sig i en krökt bana.

 9. resulterande kraft

  resulterande kraft är summan av alla krafter som verkar på ett föremål.

 10. mekanik

  mekanik är den fysik som handlar om rörelser och krafter.