1. acceleration

  acceleration, beteckning a, hastighetsändring per tidsenhet.
 2. elektromagnetisk strålning

  elektromagnetisk strålning, strålningsfenomen i vilket energi överförs som en vågrörelse av elektriska och magnetiska fält ( elektromagnetiska vågor).
 3. Isaac Newton

  Newton, Sir Isaac, född 25 december 1642 (4 januari 1643 enligt nya stilen), död 20 mars (31 mars enligt nya stilen) 1727, engelsk matematiker och naturvetenskapsman.

 4. kraft

  kraft, växelverkan, fundamentalt begrepp inom fysiken för processer som påverkar materiella kroppars form eller rörelse genom utbyte av energi eller rörelsemängd.
 5. centrifugalkraft

  centrifugalkraft är en så kallad fiktiv kraft som uppstår när ett föremål roterar.

 6. tyngd

  tyngd, tyngdkraft, den kraft som i en given referensram verkar på en kropp och ger den en acceleration lika stor som den lokala tyngdaccelerationen i denna referensram.
 7. tyngdkraft

  tyngdkraft eller tyngd är en nedåtriktad kraft som verkar på en kropp och som till sin storlek bestäms av gravitationen eller accelerationen.
 8. centripetalkraft

  centripetalkraft, kraft som påverkar en kropp som rör sig i en krökt bana (vanligen en cirkel) och drar kroppen mot banans centrum.
 9. strålning

  strålning, överföring av energi utan medverkan av något medium.
 10. kinematik

  kinematik, den del av mekaniken som beskriver kroppars rörelse utan beaktande av rörelsens orsaker.