1. tyngd

  tyngd eller tyngdkraft är en kraft som verkar på en kropp och som till sin storlek bestäms av gravitationen eller accelerationen.
 2. g-kraft

  g-kraft, egentligen g-kraft, den accelerationskraft en konstruktion utsätts för vid förändring av rörelseriktning; kraftens storlek beskrivs av g-talet.

 3. flygmedicin

  flygmedicin, medicinsk disciplin som kartlägger de av flygning orsakade fysiologiska påfrestningarna/störningarna och syftar till att möjliggöra för människan att verka i sådan extrem miljö.
 4. g-tal

  g-tal, egentligen g-tal, lastfaktor, multipel av tyngdaccelerationen i fritt fall som anger den kraft en konstruktion utsätts för vid förändring av rörelseriktning.

 5. rymdmedicin

  rymdmedicin, medicinskt specialområde som genom forskning och medicinsk-teknisk utveckling möjliggör för människan att färdas i rymden.