1. tyngd

  tyngd eller tyngdkraft är en kraft som verkar på en kropp och som till sin storlek bestäms av gravitationen eller accelerationen.
 2. flygmedicin

  flygmedicin, medicinsk disciplin som kartlägger de av flygning orsakade fysiologiska påfrestningarna/störningarna och syftar till att möjliggöra för människan att verka i sådan extrem miljö.
 3. g-kraft

  g-kraft, egentligen g-kraft, den accelerationskraft en konstruktion utsätts för vid förändring av rörelseriktning; kraftens storlek beskrivs av g-talet.

 4. g-tal

  g-tal, egentligen g-tal, lastfaktor, multipel av tyngdaccelerationen i fritt fall som anger den kraft en konstruktion utsätts för vid förändring av rörelseriktning.

 5. rymdmedicin

  rymdmedicin, medicinskt specialområde som genom forskning och medicinsk-teknisk utveckling möjliggör för människan att färdas i rymden.