1. neutrongenerator

    neutrongenerator, apparat för framställning av neutroner.
  2. LEP

    LEP, Large Electron–Positron Collider, världens största partikelaccelerator, belägen vid CERN nära Genève.
  3. partikelaccelerator

    partikelaccelerator, utrustning för att producera strålar av elektriskt laddade kärn- eller atompartiklar genom accelerering av partiklar till mycket höga hastigheter.