1. Walter Greiner

    Greiner,Walter, 1935–2016, tysk teoretisk kärnfysiker, från 1965 professor vid universitetet i Frankfurt am Main sedan 1965.

  2. Makoto Kobayashi

    Kobayashi, Makoto, född 1944, japansk teoretisk fysiker.
  3. kolliderare

    kolliderare, i fysiken en accelerator eller acceleratoranläggning för elementarpartiklar eller joner där två motsatt riktade strålar med partiklar, som accelererats till höga energier (hastigheter nära ljushastigheten), fås att kollidera.