1. intermediär vektorboson

  intermediär vektorboson, sammanfattande namn på partiklarna W ± och Z 0 som förmedlar den svaga växelverkan mellan elementarpartiklar.
 2. Igor Kurtjatov

  Kurtjatov, Igor, 1903–60, sovjetisk fysiker.
 3. Fermi National Accelerator Laboratory

  Fermi National Accelerator Laboratory, Fermilab, det största acceleratorlaboratoriet inom högenergifysiken i USA, beläget i Batavia väster om Chicago.
 4. GSI

  GSI, Gesellschaft für Schwerionenforschung , nationellt tyskt acceleratorlaboratorium i Darmstadt.
 5. Carlo Rubbia

  Rubbia, Carlo, född 1934, italiensk fysiker, verksam vid CERN i Genève, som dess generaldirektör 1989–94.
 6. protonsynkrotron

  protonsynkrotron, vidareutveckling av cyklotronen för acceleration av protoner till högre energier än de ca 10 MeV som kan nås med konstant magnetfält och frekvens (jämför partikelaccelerator).
 7. kolliderare

  kolliderare, i fysiken en accelerator eller acceleratoranläggning för elementarpartiklar eller joner där två motsatt riktade strålar med partiklar, som accelererats till höga energier (hastigheter nära ljushastigheten), fås att kollidera.
 8. fysik

  fysik, ursprungligen benämningen på all naturvetenskap.
 9. tandemaccelerator

  tandemaccelerator, partikelaccelerator bestående av två Van de Graaff-acceleratorer (i tandem) med gemensam högspänningsterminal.
 10. kallvulkning

  kallvulkning, äldre vulkningsmetod som innebär vulkning vid rumstemperatur, vanligen i lösning eller i ånga av svavelklorid.