1. alkanolaminer

  alkanolaminer, hydroxysubstituerade aminer med den generella delstrukturen R 1R 2C(OH)-R 3-CR 4R 5(NH 2), där alla R kan vara olika organiska grupper.
 2. Cockcroft–Walton-accelerator

  Cockcroft–Walton-accelerator, elektrostatisk partikelaccelerator som var den första i sitt slag; konstruerad av John Cockcroft och Ernest Walton.
 3. Lawrence Berkeley Laboratory

  Lawrence Berkeley Laboratory , LBL, amerikanskt nationellt forskningslaboratorium i Berkeley, Kalifornien, grundat 1931, uppkallat efter Ernest Lawrence; 3 500 anställda (1998).
 4. myon-spinn-rotation

  myon-spinn-rotation, mySR , fysikalisk mätmetod som bygger på att man studerar spinnrörelsen hos en positiv myon, placerad i det material som skall undersökas.
 5. Gustaf Ising

  Ising, Gustaf Adolf, 1883–1960, geofysiker, t.f. professor vid Stockholms högskola 1920–28, laborator där 1928–36, professors namn 1934.
 6. Rolf Widerøe

  Widerøe, Rolf, 1902–96, norsk ingenjör och fysiker, dr ing. vid tekniska högskolan i Aachen 1927.
 7. neutronkälla

  neutronkälla, material eller anordning som kan avge neutroner.
 8. Robert Van de Graaff

  Van de Graaff, Robert,1901–67, amerikansk fysiker och industriledare, biträdande professor vid MIT 1934–60.
 9. GANIL

  GANIL , Grand Accélérateur National à Ions Lourds, franskt nationellt acceleratorlaboratorium nära Caen.
 10. Igor Kurtjatov

  Kurtjatov, Igor, 1903–60, sovjetisk fysiker.