1. Robert Van de Graaff

  Van de Graaff, Robert,1901–67, amerikansk fysiker och industriledare, biträdande professor vid MIT 1934–60.
 2. GANIL

  GANIL , Grand Accélérateur National à Ions Lourds, franskt nationellt acceleratorlaboratorium nära Caen.
 3. Sten von Friesen

  von Friesen, Sten, 1907–96, fysiker, professor vid Lunds universitet 1948–72; jämför släktartikel von Friesen.
 4. Eightfold Way

  Eightfold Way, en symmetri med tillhörande familjestruktur bland de starkt växelverkande partiklarna hadronerna.
 5. betatron

  betatron, en tidig cirkulär elektronaccelerator som huvudsakligen använts för forskning inom kärnfysiken, för cancerterapi och även industriellt för materialundersökningar.
 6. jonkälla

  jonkälla, anläggning som producerar positiva eller negativa joner i vakuum, vilka sedan används för bl.a. isotopseparation, jonimplantation, i masspektrometrar och partikelacceleratorer.
 7. partikelstrålvapen

  partikelstrålvapen, vapen där strålar av (företrädesvis) neutrala atomer avses utnyttjas mot kärnvapenbärande robotar när de befinner sig utanför jordatmosfären.
 8. ISOLDE

  ISOLDE, Isotope Separator On-Line, isotopseparatorer anslutna till acceleratorer vid CERN, nära Genève, för renframställning av radioaktiva nuklider.
 9. SLAC

  SLAC, Stanford Linear Accelerator Center, nationellt amerikanskt acceleratorcentrum.

 10. tungjonsreaktion

  tungjonsreaktion, kärnreaktioner mellan tunga joner (vanligtvis tyngre än kol) vid acceleratorer.