1. relativitetsteorin

  relativitetsteorin, fysikalisk teori som beskriver rummets och tidens egenskaper.
 2. högenergiastrofysik

  högenergiastrofysik, studiet av mycket energirika processer i universum genom den energirika strålning som de ger upphov till.
 3. livslängdstest

  livslängdstest, statistiskt experiment för studium av sambandet mellan fördelningen för livslängd och olika förklarande variabler, t.ex. hur livslängden hos en motordel beror av driftstemperaturen.
 4. bromsstrålning

  bromsstrålning, tyska Bremsstrahlung (denna benämning används även internationellt), elektromagnetisk strålning som utsänds då elektroner bromsas upp i materia.
 5. isfall

  isfall, starkt uppsprucket glaciärparti som uppstår i samband med en dalglaciärs rörelse nedför en brant bergssluttning.
 6. partikelaccelerator

  partikelaccelerator, utrustning för att producera strålar av elektriskt laddade kärn- eller atompartiklar genom accelerering av partiklar till mycket höga hastigheter.
 7. strålningsfält

  strålningsfält, fält från elektromagnetiska strålningskällor.
 8. Nordball

  Nordball, portabelt avancerat system av detektorer för gamma- och partikelstrålning som sänds ut vid kärnreaktioner med accelererade tunga joner.
 9. elektromagnetism

  elektromagnetism, läran om sambandet mellan elektricitet och magnetism, en gren av fysiken som grundlades av Ørsted, Ampère, Faraday och Maxwell.
 10. mikrotron

  mikrotron, typ av elektronaccelerator.