1. miljöförstöring

  miljöförstöring, förändringar som åstadkommits genom människans aktiviteter, i regel som bieffekter av något slags målmedvetet handlande, och vilka direkt eller indirekt också drabbar människan.
 2. Peru

  Peru, stat i västra Sydamerika.

 3. tillväxtteori

  tillväxtteori, olika ekonomiska teorier för att förklara ekonomisk tillväxt.
 4. istider

  istider, glacialer, tidsperioder kännetecknade av omfattande kontinentala nedisningar.
 5. kosmologi

  kosmologi, läran om universums storskaliga byggnad, uppkomst och utveckling.
 6. högtalare

  högtalare, elektroakustisk anordning som omvandlar en elektrisk signal till ljud.
 7. centralisering

  centralisering, koncentration eller samling av service, befolkning eller inflytande till en viss punkt.
 8. försvarsforskning

  försvarsforskning, forskning för att göra teknikens och vetenskapens möjligheter tillgängliga för försvarets behov.
 9. urbanisering

  urbanisering, ökande stadsboende, en process som definitionsmässigt varierar mellan länder och världsdelar (jämför stad).
 10. biologi

  biologi, vetenskapen om de levande organismerna.