1. USA

  USA, Amerikas förenta stater, Förenta staterna, stat i Nordamerika; 9,52 miljoner km2 (därav 0,5 miljoner km2 vatten), 325,4 miljoner invånare (2017).

 2. Indien

  Indien, förbundsrepublik i södra Asien.

 3. Tyskland

  Tyskland, republik i norra Mellaneuropa.

 4. dynamik

  dynamik, den del av mekaniken som beskriver kroppars rörelse under inverkan av krafter.
 5. accelerando

  acceleran´do [aks-] adv. ORDLED: ac-celer-ando
  Svensk ordbok
 6. axa

  ax`a verb ~de ~t ORDLED: ax-ar SUBST.: axande
  Svensk ordbok
 7. trestegsraket

  tre`stegsraket subst. ~en ~er ORDLED: tre-stegs--rak-et-en
  Svensk ordbok
 8. dysa

  dy`sa subst. ~n dysor ORDLED: dys-an
  Svensk ordbok
 9. accelerator

  accelera`tor [aks-] subst. ~n ~er [-o´rer] ORDLED: ac-celer-at-or-er
  Svensk ordbok
 10. retardera

  retarde´ra verb ~de ~t ORDLED: re-tard-er-ar SUBST.: retarderande, retardering
  Svensk ordbok