1. stötjonisation

  stötjonisation, process vid vilken en energirik partikel kolliderar med en atom eller molekyl så att en fri elektron och en positiv jon bildas.
 2. PS

  PS, ibland CPS, protonsynkrotron på CERN, byggd 1957, som den första av ett system av acceleratorer för höga protonenergier.
 3. linbana

  linbana, transportanläggning med hängande korgar.
 4. otoliter

  otoliter, hos ryggradsdjur kalkkristaller i innerörats två hinnsäckar, inbäddade i en gelatinös massa som täcker sinnesceller.
 5. Ellen Nisbeth

  Nisbeth, Ellen, född 1987, altviolinist.

 6. otolit

  otolit, hos ryggradsdjur kalkkristaller i innerörats två hinnsäckar, inbäddade i en gelatinös massa som täcker sinnesceller.
 7. transmutation

  transmutation, kärnfysikalisk reaktion där en nuklid övergår i en annan i ett eller flera steg.
 8. katapult

  katapult, anordning för att på en begränsad sträcka accelerera ett föremål till önskad/erforderlig hastighet.
 9. izodprov

  izodprov, materialtekniskt prov för bestämning av slagseghet.
 10. elektronmultiplikator

  elektronmultiplikator, apparat som förstärker en svag ström av elektroner genom sekundäremission av elektroner från elektroder under spänning, dynoder.