1. linjäraccelerator

  linjäraccelerator, linac , maskin för acceleration av laddade partiklar, t.ex. elektroner.
 2. norrsken

  norrsken, aurora borealis, och sydsken, aurora australis, med det gemensamma namnet polarsken, ljusfenomen på himlen som företrädesvis kan ses i jordens polarområden.
 3. robotteknik

  robotteknik, tvärvetenskapligt ämne som inbegriper mekanik, elektroteknik, reglerteknik och produktionsteknik för utveckling och användning av robotar.
 4. Fermi National Accelerator Laboratory

  Fermi National Accelerator Laboratory, Fermilab, det största acceleratorlaboratoriet inom högenergifysiken i USA, beläget i Batavia väster om Chicago.
 5. Adam Riess

  Riess, Adam, född 1969, amerikansk astronom, Nobelpristagare i fysik 2011.
 6. betatron

  betatron, en tidig cirkulär elektronaccelerator som huvudsakligen använts för forskning inom kärnfysiken, för cancerterapi och även industriellt för materialundersökningar.
 7. protonsynkrotron

  protonsynkrotron, vidareutveckling av cyklotronen för acceleration av protoner till högre energier än de ca 10 MeV som kan nås med konstant magnetfält och frekvens (jämför partikelaccelerator).
 8. Cockcroft–Walton-accelerator

  Cockcroft–Walton-accelerator, elektrostatisk partikelaccelerator som var den första i sitt slag; konstruerad av John Cockcroft och Ernest Walton.
 9. optisk fonon

  optisk fonon, kvantiserad vågrörelse i ett kristallgitter, i vilket näraliggande joner har olika laddning, som i t.ex. en jon­kristall.
 10. sprängfogning

  sprängfogning, metod för sammanfogning av metallstycken med hjälp av sprängämnen.