1. Machs princip

  Machs princip, hypotes uppställd av Ernst Mach 1883 för att förklara varför kroppar måste accelereras av en kraft för att deras rörelse skall ändras, dvs. varför de har ”tröghet”.
 2. neutrongenerator

  neutrongenerator, apparat för framställning av neutroner.
 3. TRIUMF

  TRIUMF , Tri-Universities Meson Facility, acceleratorlaboratorium utanför Vancouver, Canada, grundat 1968.
 4. The Svedberglaboratoriet

  The Svedberglaboratoriet, TSL , nationellt forskningslaboratorium vid Uppsala universitet, inrättat vid årsskiftet 1986–87 som en efterföljare till det av The Svedberg grundade Gustaf Werners institut.
 5. Cygnus X-1

  Cygnus X-1, röntgenkälla i stjärnbilden Svanen.
 6. SPS

  SPS, Super Proton Synchrotron, del av acceleratorsystemet vid CERN, nära Genève.
 7. kesternichskåp

  kesternichskåp (enligt uppgift efter den tyske vetenskapsmannen W. Kesternich), skåp eller låda för accelererad korrosionsprovning.
 8. HRG

  HRG, brittiska sportbilar, tillverkade 1936–56.
 9. ballistisk robot

  ballistisk robot är ett robotvapen där större delen av banan är en fri kastbana.
 10. acceleration

  acceleration innebär att någonting ändrar sin hastighet.