1. accent

  accent, betoning, framhävande av en viss ljudgrupp genom tonhöjd, längd och/eller ljudstyrka (intensitet).
 2. akut accent

  akut accent, accent 1, den ena av svenskans två s.k. tonala ordaccenter.
 3. accenttecken

  accenttecken, accent, liten streckmarkering över vissa bokstäver vilken oftast anger ett visst uttal.
 4. Accent

  Accent, tidskrift, medlemstidning inom IOGT-NTO-rörelsen.

 5. accent

  accent, inom musiken det dynamiska (tonstyrke-)framhävandet av ett moment i ett rytmiskt förlopp.
 6. accent

  accent, inom bildkonst, konsthantverk, mode o.d.: ett litet kontrasterande eller förstärkande inslag, avsett att öka effekten.
 7. grav accent

  grav accent , även accent 2, den ena av svenskans s.k. tonala ordaccenter.
 8. accentuerande vers

  accentuerande vers är uppbyggd av omväxlande betonade (accentuerade, tryckstarka) och obetonade (trycksvaga) stavelser.
 9. accent

  accent [aksen´t] subst. ~en ~er ORDLED: ac-cent-en
  Svensk ordbok
 10. musikalisk accent

  musikalisk accent, detsamma som tonal accent.