1. dynamisk accent

  dynamisk accent, inom språkvetenskapen en ordaccent som uttrycks genom att den betonade stavelsen i ordet uttalas med större ljudstyrka (intensitet) än de övriga.
 2. treenighetsläran

  treenighetsläran, teologisk teoribildning i de kristna kyrkorna, utvecklad kring tron att Gud är en, men samtidigt också Fader, Son och Ande – Gud är ”treenig” (äldre svenska ”trefaldig”).
 3. finlandssvenska

  finlandssvenska, den variant av svenska som används i Finland.
 4. litteratur

  litteratur, här samlingsbeteckning för skrivna texter som uppfyller vissa estetiska kriterier.
 5. accenttecken

  accenttecken [aksen`t-] subst. accenttecknet, plur. ~, best. plur. accenttecknen ORDLED: ac-cent--teckn-et
  Svensk ordbok
 6. accentuera

  accentue´ra [aks-] verb ~de ~t ORDLED: ac-centu-er-ar SUBST.: accentuerande, accentuering; accentuation
  Svensk ordbok
 7. accentuation

  accentuation [aksentuaʃo´n] subst. ~en ~er ORDLED: ac-centu-at-ion
  Svensk ordbok
 8. accentförskjutning

  accentförskjutning [aksen`t-] subst. ~en ~ar ORDLED: ac-cent--för-skjut-ning-en
  Svensk ordbok
 9. prosodi

  prosodi, den gren inom fonetiken som studerar det talade språkets rytm och melodi.
 10. trumset

  trumset, uppsättning av trummor, cymbaler och andra slaginstrument, som spelas av en musiker.