1. marockansk mat

  marockansk mat, smakrik men sällan riktigt stark, präglas av en mångfald influenser samt av de naturliga förutsättningarna i landet.

 2. P.S. Krøyer

  Krøyer, Peder Severin, 1851–1909, dansk konstnär, född i Norge.
 3. tonem

  tonem, detsamma som tonaccent, särskilt när denna fungerar som tonalt fonem, dvs. där tonhöjdsförloppet är betydelseskiljande såsom i svenska Polen (accent 1) gentemot pålen (accent 2).
 4. tryckaccent

  tryckaccent, framhävningsmönster för en stavelse i ett ord.
 5. åttiotalet

  åttiotalet, litteraturhistorisk benämning på 1880-talets svenska litteratur och författare.
 6. ASCII

  ASCII, American standard code for information interchange, ISO/IEC 646, teckenkodningssystem för att lagra och överföra textinformation i och mellan datorsystem.
 7. Edvin Öhrström

  Öhrström, Edvin, 1906–94, skulptör och glaskonstnär, utbildad vid Konsthögskolan i Stockholm samt bl.a. i Paris.
 8. danska

  danska, nationalspråk i Danmark och modersmål för flertalet danska medborgare, 5,1 miljoner (2010).

 9. landsmålsalfabetet

  landsmålsalfabetet, det fonetiska alfabet som skapats för att återge de svenska (såväl de rikssvenska som de östsvenska) dialekternas språkljud.
 10. melodik

  melodik, samlande begrepp för studiet av melodiska stilarter inom olika epoker och kulturer samt de teoribildningar, normer och estetiska principer som under olika tider påverkat melodibildningen.