1. tvåstavelseaccent

  tvåstavelseaccent, tvåstavighetsaccent, äldre men ännu gångbar benämning på grav accent (accent 2) i svenska.
 2. prosodi

  prosodi, den gren inom fonetiken som studerar det talade språkets rytm och melodi.
 3. prosodi

  prosodi, i antiken den del av ljudläran som beskriver accentuering och längdförhållanden (kvantitet), särskilt i vers.
 4. oxyton

  oxyton, om ord: betonad på sista stavelsen med akut accent.
 5. fz

  fz, musikterm, förkortning för forzato, sforzando, kraftig accent på en ton, betecknas ∧ eller >.
 6. tonaccent

  tonaccent, framhävningsmönster som fonetiskt i första hand realiseras genom tonhöjdsförloppet i ett ord.
 7. gravis

  gravis, annan beteckning för grav accent.
 8. ordaccent

  ordaccent, ett framhävningsmönster som kännetecknar ett ord.
 9. tonem

  tonem, detsamma som tonaccent, särskilt när denna fungerar som tonalt fonem, dvs. där tonhöjdsförloppet är betydelseskiljande såsom i svenska Polen (accent 1) gentemot pålen (accent 2).
 10. Gösta Bruce

  Bruce, Gösta, 1947–2010, fonetiker, professor i Lund från 1986.